Ny lov om whistleblowing

Ny lov om whistleblowing

Ny lov om whistleblowing:Vil påvirke over 4.600 virksomheder i Danmark Ny lov om whistleblowing træder i kraft d. 17. december 2021, og mere end 4.600 virksomheder i Danmark risikerer bøder og strafansvar, hvis de ikke lever op til lovkrav. Derfor lancerer dansk...
Whistleblower Direktivets betydning for beskyttelsen af medarbejdere 

Lov om whistleblowing

Lov om whistleblowing til virksomheder Ny lov om beskyttelse af whistleblowere: Den 17. december 2021 træder EU’s whistleblowerdirektiv i kraft i Danmark – den såkaldte whistleblowerordning. Det betyder, at private virksomheder med 250+ ansatte er forpligtet til at...
Whistleblower

Whistleblower

Hvad betyder whistleblower? Definition: En whistleblower er en person, der informerer myndigheder, arbejdspladsen eller offentligheden om kritisable forhold eller brud på loven. Det kan for eksempel være svindel, korruption eller krænkende adfærd. Direkte oversat fra...
ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001 & ISO 27701 Din sikring om informationssikkerhed og personoplysninger. Med ISO 27001 og ISO 27701 er der kommet nye standarder for digital informationssikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. Certificeringerne fungerer som styringsværktøjer, som...
Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant

Mange kender nok til titlen ‘tillidsrepræsentant’ og har måske hørt om den, i forbindelse med forhandlinger af overenskomster eller lignende. Men hvad dækker titlen helt specifikt over, hvilke opgaver er der forbundet med den og hvilke regler omgiver i øvrigt det...