Whistleblower Direktivets betydning for beskyttelsen af medarbejdere 

25. april 2023

Overholdelse af Whistleblower Direktivet (2019/1937) er et vigtigt aspekt for organisationer i EU. Lovgivningen har til formål at beskytte medarbejdere, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen. Ved at give en omfattende ramme, sikrer direktivet rettigheder og sikkerhed. I denne artikel diskuterer vi vigtigheden af at opnå compliance med Whistleblower Direktivet. Vi viser også, hvordan WhistleSystem hjælper organisationer med at sikre overholdelse af direktivet hurtigt og effektivt.  

Forståelse af Whistleblower Direktivet   

Whistleblowerdirektivet blev indført som reaktion på højt profilerede whistleblowersager. Whistleblowere blev udsat for repressalier efter at have rapporteret om forseelser – whistleblowet. Overholdelse af direktivet skaber et mere sikkert miljø for rapportering af overtrædelser af EU-lovgivningen. Dette fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed og en god kultur for overholdelse af regler, der gavner medarbejdere.  

Direktivet gælder for både offentlige og private organisationer. Det dækker også forskellige sektorer og brancher. Overtrædelser omfatter blandt andet overtrædelser i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og folkesundhed.  

De vigtigste aspekter af Whistleblower Direktivet 

Indberetningskanaler:   

For at overholde reglerne skal organisationer etablere en intern rapporteringskanal. Herigennem kan medarbejderne indberette bekymringer fortroligt og uden frygt for repressalier. Kanalen skal være tilgængelige, brugervenlige og sikre.  

Desuden skal der være eksterne rapporteringskanaler til rådighed. Disse stilles til rådighed af offentlige instanser som f.eks. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning. Herigennem kan medarbejderne rapportere direkte til myndighederne, hvis den interne indberetningskanal ikke er tilstrækkelig. Denne mulighed er også vigtig, hvis en medarbejders bekymringer ikke bliver behandlet internt, eller hvis de frygter repressalier.  

Opfølgning på indberetninger:   

Organisationer skal sikre en omhyggelig behandling af rapporter. De bør undersøge dem hurtigt. Whistleblowere skal holdes orienteret om fremskridt og resultater. Der skal træffes passende foranstaltninger på grundlag af de fremsendte oplysninger. Direktivet bestemmer ydermere specifikke frister for tilbagemelding på 7 dage og 3 måneder for henholdsvis kvittering for modtagelse af rapporten og en beskrivelse af, hvordan sagen er, eller bliver behandlet.  

De kompetente myndigheder har også pligt til at træffe passende foranstaltninger. Dette kan omfatte iværksættelse af undersøgelser eller sanktionering.  

Beskyttelsesforanstaltninger:   

Overholdelse af Whistleblower Direktivet beskriver flere beskyttelsesforanstaltninger. Disse omfatter:  

  • Beskyttelse mod repressalier: Whistleblowere må ikke blive afskediget, chikaneret eller udsat for nogen anden form for negativ behandling som følge af indberetninger.  
  • Fortrolighed: Whistleblowerens identitet bør holdes fortrolig for at minimere risikoen for personlige eller professionelle konsekvenser.   
  • Juridisk og økonomisk støtte: Whistleblowere bør have adgang til juridisk og økonomisk støtte i tilfælde af repressalier eller retssager.  

Nem overholdelse af reglerne med WhistleSystem  

WhistleSystem tilbyder en omfattende løsning til at overholde Whistleblower Direktivet med en platform, der indeholder alt man skal bruge, og som sikrer, at organisationer opfylder direktivets krav. Her er, hvordan WhistleSystem kan hjælpe dig:  

  • Hurtig implementering: WhistleSystem tilbyder en strømlinet proces, der sørger for et sikkert miljø, hvor medarbejdere kan rapportere overtrædelser.  
  • Tilpasselige rapporteringskanaler: Organisationer kan skræddersy kanalerne til deres behov. Dette sikrer, at de er brugervenlige og sikre.  
  • Omfattende opfølgningsprocedurer: WhistleSystem støtter organisationer i at udvikle robuste procedurer. Dette sikrer en omhyggelig håndtering af indberetninger.  
  • Proaktive beskyttelsesforanstaltninger: WhistleSystem hjælper organisationer med at etablere effektive foranstaltninger. Dette viser deres engagement i gennemsigtighed og sikkerhed.  

Konklusion   

Overholdelse af Whistleblower-direktivet spiller en afgørende rolle for beskyttelsen af medarbejdernes rettigheder. Ved at gennemføre direktivets krav fremmer organisationer en sund compliancekultur. WhistleSystem tilbyder en hurtig og nem løsning til at opnå overholdelse, sørger for en sikker platform for medarbejderne og hjælper til at sikre deres beskyttelse.  

Hvis du vil vide mere om WhistleSystem og overholde det lovpligtige whistleblowerdirektiv, kan du booke en kort snak, hvor en af vores eksperter vil guide dig gennem platformens funktioner og støtte dig på din rejse mod overholdelse. Begynd at opbygge en kultur af gennemsigtighed og tillid i dag med WhistleSystem. 

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?