Whistleblowerordningen 

18. juli 2023

Whistleblowerordningens Betydning og Formål 

En whistleblowerordning spiller en kritisk rolle i at skabe et sikkert og ansvarligt arbejdsmiljø. Den fungerer som et kraftfuldt værktøj for medarbejdere og andre berørte parter til at rapportere ulovlige handlinger, uregelmæssigheder og alvorlige forhold uden frygt for repressalier

MicrosoftTeams Image 9 1024x574

Ifølge Beskæftigelsesministeriet, er en intern whistleblowerordning designet til at forbedre mulighederne for at indberette sådanne forhold. Dens formål er at beskytte virksomhedernes omdømme, styrke offentlig tillid og fremme gennemsigtighed, hvilket gør det til et afgørende element i enhver virksomheds compliance- og governance-struktur. 

En velimplementeret whistleblowerordning kan også hjælpe virksomhederne med at forebygge alvorlige økonomiske og kriminelle forhold på arbejdspladsen. 

Hvem kan benytte whistleblowerordningen? 

Whistleblowerordningen er ikke begrænset til en bestemt gruppe mennesker; den er åben for alle. Så længe man har bevis eller pålidelig information om kriminelle handlinger, uretmæssig opførsel eller misbrug i en virksomhed eller institution, kan man benytte whistleblowerordningen. 

Denne ordning betyder, at både medarbejdere og eksterne parter, som f.eks. kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, har mulighed for at indberette alvorlige forhold.  

Det er vigtigt at bemærke, at rettighederne ved indberetning til whistleblowerordningen er sikret, uanset hvem der indberetter. 

Hvad kan man indberette via whistleblowerordningen? 

Med whistleblowerordningen spiller du en nøglerolle i at afsløre alvorlige lovovertrædelser og forhold, der ellers ville gå ubemærket hen. Dette kan variere fra økonomisk kriminalitet til misligholdelse af reglerne for sikkerhed eller miljø på arbejdspladsen. 

Det vigtige er, at det du rapporter, har en væsentlig indflydelse på virksomheden, medarbejderne eller samfundet som helhed. 

For eksempel giver Den Nationale Whistleblowerordning mulighed for at indberette forskellige lovovertrædelser gennem arbejdet. Den dækker et bredt spektrum af overtrædelser – alt fra korruption og bestikkelse til overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Der har også været en stigende efterspørgsel efter whistleblowerordninger i både lovkrav, kommuner, private virksomheder og socialtilsyn – det illustrerer tydeligt hvor essentielt det er med indberetninger via whistleblowerordningen. 

Så længe du handler i god tro og har rimelig grund til at tro, at det du rapporterer er sandt, så er du beskyttet af whistleblowerordningens regler om fortrolighed og anonymitet. 

Dybere forståelse af Whistleblowerordningen 

For at opnå en dybere forståelse af whistleblowerordningen, er det nødvendigt at anerkende dens værdisæt og formål. Whistleblowerordningen er en lovbestemt ordning, der giver medarbejdere en sikker vej til at afsløre alvorlige overtrædelser eller uregelmæssigheder på arbejdspladsen. 

Det er et vigtigt redskab til at forebygge alvorlige økonomiske og kriminelle forhold i virksomheder. Det hjælper også med at sikre både virksomhedens, medarbejdernes og samfundets interesser. 

Ordningen er designet til at beskytte whistleblowere mod repressalier og opretholde fortroligheden af deres identitet, med fuld anonymitet. Hver melding gennem whistleblowerordningen håndteres omhyggeligt og professionelt for at sikre en retfærdig behandling. 

Optagelse af en whistleblowerordning i en virksomhed betyder et skridt mod gennemsigtighed og ansvarlighed. For at få mere klar forståelse af hvad er en whistleblowerordning indeholder, hvordan den fungerer og hvilke rettigheder der er sikret ved indberetning til whistleblowerordningen, anbefaler vi WhistleSystem quick guiden https://whistlesystem.com/guide-signup-dk/ 

Anonymitet og fortrolighed i whistleblowerordningen 

Fortrolighed og anonymitet er afgørende elementer i whistleblowerordningen. Når man indberetter via whistleblowerordningen, har man mulighed for at forblive anonym, hvis man ønsker det. Dette betyder, at ens identitet ikke bliver afsløret under indberetningsprocessen eller efterfølgende. 

Fortroligheden omkring indberetningen er også sikret i whistleblowerordningen. De oplysninger, der gives i indberetningen, behandles fortroligt og bliver kun delt med de relevante myndigheder, der skal håndtere sagen. 

Dette gøres for at beskytte whistlebloweren og sikre en fair behandling af sagen. 

Anonymitet og fortrolighed er nødvendige for at skabe et trygt miljø for whistleblowere, hvor de kan føle sig sikre ved at træde frem og rapportere lovovertrædelser eller alvorlige forhold. 

Det giver også mulighed for at forebygge repressalier mod whistleblowere, hvilket er afgørende for at opretholde integriteten i whistleblowerordningen og sikre en retfærdig behandling af sagerne. 

Hvordan bruges Whistleblowerordningen effektivt? 

For at bruge whistleblowerordningen effektivt er det vigtigt at vide, hvordan man indberetter i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Først og fremmest skal du være opmærksom på, hvilken whistleblowerordning der gælder for dig. 

Der er forskellige ordninger afhængigt af din arbejdsplads eller den specifikke situation, du står overfor. 

Når du har identificeret den relevante whistleblowerordning, er det vigtigt at læse og forstå virksomhedens whistleblowerpolitik. Politikken vil give dig information om, hvilke typer lovovertrædelser og alvorlige forhold der kan indberettes, samt hvordan man indberetter dem korrekt. 

Når du indberetter via whistleblowerordningen, er det vigtigt at være så præcis og detaljeret som muligt. Det kan være nyttigt at have dokumentation eller beviser for de påståede lovovertrædelser eller alvorlige forhold. 

Ved at bruge whistleblowerordningen effektivt kan du spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af ulovlige aktiviteter eller uetiske handlinger på din arbejdsplads eller i samfundet generelt. 

Det er vigtigt at huske, at whistleblowerordningen er designet til at beskytte både indberetteren og de berørte parter, samtidig med at den fremmer et retfærdigt og sikkert arbejdsmiljø. 

Hvordan indberetter man via whistleblowerordningen? 

Når man ønsker at indberette via whistleblowerordningen, er det vigtigt at følge nogle enkle trin for at sikre, at indberetningen bliver behandlet korrekt.  

Først og fremmest skal man bruge virksomhedens link til whistleblower systemet 

Når man kontakter virksomheden, skal man sørge for at give så mange detaljer som muligt om den påståede lovovertrædelse eller det alvorlige forhold, man ønsker at indberette. Det er vigtigt at være præcis og tydelig i sin beskrivelse og inkludere alle relevante oplysninger for at lette behandlingen af indberetningen. 

Ved at følge disse trin og give de nødvendige oplysninger vil ens indberetning blive behandlet og undersøgt af de relevante myndigheder eller instanser, der håndterer whistleblowerordningen. 

Det er vigtigt at huske, at whistleblowerordningen er designet til at beskytte både whistleblowere og samfundet som helhed ved at sikre, at lovovertrædelser og alvorlige forhold bliver håndteret retfærdigt og effektivt. 

Behandlingen af indberetninger i whistleblowerordningen 

Når indberetninger modtages gennem whistleblowerordningen, bliver de behandlet med stor omhu og fortrolighed.  

Indberetninger bliver gennemgået af kompetente og erfarne medarbejdere, der undersøger indholdet grundigt og vurderer dens troværdighed. 

Det vigtigste mål ved behandlingen af indberetninger i whistleblowerordningen er at sikre en grundig og objektiv undersøgelse af de påståede lovovertrædelser eller alvorlige forhold. Hvis der er behov for yderligere information eller oplysninger, vil whistlebloweren blive kontaktet gennem whistleblower systemet for at sikre, at alle relevante facts og detaljer er på plads. 

Det er afgørende at bemærke, at identiteten på whistlebloweren kan holdes fortrolig i hele processen, hvis dette ønskes. Dette skaber et trygt miljø, hvor whistleblowere kan føle sig sikre ved at indberette mistænkelige aktiviteter uden frygt for repressalier. 

Whistleblowerordningen er designet til at beskytte whistleblowernes rettigheder og sikre, at deres indberetninger bliver taget seriøst og behandlet med integritet. 

Som det fremgår af disse vigtige fakta, spiller behandlingen af indberetninger en afgørende rolle i whistleblowerordningen. Ved at sikre en retfærdig og objektiv behandling af indberetninger kan whistleblowerordningen bidrage til at opdage og forhindre uregelmæssigheder og alvorlige overtrædelser både i den offentlige og private sektor. 

Beskyttelse mod repressalier og rettigheder for whistleblowers 

Whistleblowere, der vælger at indberette lovovertrædelser eller alvorlige forhold via whistleblowerordningen, er sikret beskyttelse mod repressalier. Det betyder, at de ikke kan straffes eller udsættes for negative konsekvenser som følge af deres indberetning. 

Denne beskyttelse er afgørende for at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor medarbejdere føler sig i stand til at handle i det fælles bedste uden frygt for represalier. 

Ud over beskyttelse mod repressalier har whistleblowere også visse rettigheder. Når en indberetning er foretaget via whistleblowerordningen, har whistleblowere ret til fortrolighed og anonymitet, hvis de ønsker det. 

Det er vigtigt at understrege, at både beskyttelsen mod repressalier og rettighederne for whistleblowers er lovmæssigt sikret. Dette betyder, at virksomheder og arbejdsgivere er forpligtet til at respektere disse rettigheder og sikre, at der ikke sker negative konsekvenser for whistleblowere

Ved at sikre beskyttelse og rettigheder for whistleblowers kan whistleblowerordningen fungere som en effektiv mekanisme til at afsløre og forebygge uregelmæssigheder på arbejdspladsen. 

Beskyttelse af whistleblower 

En whistleblowerordning spiller en vigtig rolle i at beskytte whistleblowere og sikre, at de har de nødvendige værktøjer og rettigheder til at gøre deres indberetninger. Ved at etablere en sådan ordning viser virksomheder og organisationer deres engagement i at fremme åbenhed og integritet. 

Whistleblowerordninger giver mulighed for indberetning af mistanke om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, uden at whistleblowere skal frygte repressalier eller negativ konsekvens for deres karriere. 

Rettighederne for whistleblowere er også sikret gennem denne ordning, hvilket betyder, at de ikke kan straffes eller chikaneres på grund af deres indberetning. 

Whistleblowerordningen har også den vigtige funktion at sikre, at indberetninger behandles korrekt og seriøst. Når en indberetning er modtaget, skal den undersøges grundigt og tages seriøst af relevante myndigheder eller interne enheder. 

Dette er afgørende for at opretholde tilliden til whistleblowerordningen og sikre, at indberetninger ikke blot ignoreres eller fejes af vejen. 

Generelt set spiller whistleblowerordninger en vigtig rolle i at skabe et sikkert og etisk arbejdsmiljø ved at beskytte whistleblowere og give dem de nødvendige redskaber til at indberette potentielt farlige eller ulovlige aktiviteter. 

Gennem anonymitet, fortrolighed, rettigheder og seriøs behandling af indberetninger sikrer whistleblowerordningerne, at whistleblowere kan træde frem uden frygt for repressalier. 

Virksomheders ansvar for at implementere en whistleblowerordning 

Virksomheder spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og etisk arbejdsmiljø og beskytte mod ulovligheder. Det er derfor deres ansvar at implementere en whistleblowerordning, der giver medarbejdere mulighed for at indberette lovovertrædelser og alvorlige forhold på arbejdspladsen. 

Ved at oprette en sådan ordning viser virksomheden, at den tager sine medarbejderes bekymringer seriøst og er dedikeret til at opretholde høje standarder. 

En whistleblowerordning kan bidrage til at forebygge økonomiske og kriminelle forhold, der kan skade virksomheden og samfundet som helhed. Ved at tilskynde medarbejdere til at indberette mistanke om forskellige former for misbrug, svindel eller korruption kan virksomheden hurtigt håndtere problemer, inden de bliver større og mere skadelige. 

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på de lovkrav, der eksisterer vedrørende whistleblowerordninger. Ved at overholde disse krav kan virksomheder sikre, at deres ordning er effektiv og retfærdig. Læs mere om lovkravet her.  

Implementeringen af en whistleblowerordning viser også virksomhedens engagement i gennemsigtighed og ansvarlighed, hvilket kan styrke dens omdømme både internt og eksternt. 

Whistleblowerordningen betydning for virksomheden 

Whistleblowerordningen har en betydelig indvirkning på virksomheder og deres drift. Gennem denne ordning kan virksomheder opdage og håndtere alvorlige økonomiske eller kriminelle forhold, der ellers kunne have skadet deres omdømme og fremtidige succes. 

Ved at have en whistleblowerordning på plads viser virksomheden sit engagement i etiske standarder og transparens, hvilket kan styrke tilliden hos både medarbejdere og samfundet som helhed. 

En effektiv whistleblowerordning kan hjælpe virksomheder med at identificere ulovlige eller uetiske aktiviteter internt, såsom økonomisk svindel, misbrug af magt eller korruption. Ved at give medarbejdere mulighed for at indberette sådanne forhold er virksomheder bedre rustede til at reagere hurtigt og handle proaktivt. 

Dette kan reducere økonomiske tab og retssager, samt bevare virksomhedens troværdighed og omdømme. 

Derudover kan whistleblowerordningen også have en positiv effekt på virksomhedskulturen. Ved at fremme åbenhed og ansvarlighed skabes der et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at rapportere potentielle lovovertrædelser eller kritisable forhold. 

Dette kan hjælpe med at forhindre fejl og misforståelser, samtidig med at det sikrer et mere retfærdigt og respektfuldt arbejdsmiljø. 

I sidste ende er en effektiv whistleblowerordning afgørende for at beskytte virksomheder og deres medarbejdere mod alvorlige konsekvenser af ulovlige eller uetiske handlinger. Ved at implementere og understøtte denne ordning kan virksomheder opretholde integritet, mindske risici og sikre en sund virksomhedskultur baseret på etiske principper og åbenh. 

Hvad kan whistleblowerordningen opnå? 

En whistleblowerordning kan opnå flere vigtige mål. Først og fremmest er det et effektivt værktøj til at afsløre og stoppe ulovlige aktiviteter og alvorlige uregelmæssigheder på arbejdspladsen. 

Ved at tillade medarbejdere og andre interessenter at indberette lovovertrædelser og alvorlige forhold, kan whistleblowerordningen bidrage til at opretholde et retfærdigt og sikkert arbejdsmiljø

Derudover kan whistleblowerordningen bidrage til at beskytte whistleblowere mod repressalier og sikre deres rettigheder. Ved at tilbyde anonymitet og fortrolighed, giver whistleblowerordningen mulighed for, at indberettere kan føle sig trygge og beskyttede under hele processen. 

Dette er afgørende for at fremme en kultur, hvor whistleblowere tør stå frem og rapportere om bekymrende forhold

En veldrevet whistleblowerordning kan også medvirke til at forhindre finansielle tab og skader på virksomhedens omdømme. Ved at identificere og håndtere potentielle problemer på et tidligt stadie, kan virksomheder handle proaktivt for at løse problemerne, minimere risici og undgå yderligere skade. 

Kort sagt kan en whistleblowerordning have en betydelig indvirkning på både virksomheder og samfundet som helhed ved at fremme et retfærdigt arbejdsmiljø, beskytte whistleblowere og afsløre og forhindre ulovlig adfærd. 

Kontakt og yderligere information om whistleblowerordningen 

Har du brug for mere information om whistleblowerordningen,  

Kontakt WhistleSystems ekspertteam, der altid gerne fortæller mere og svarer på spørgsmål her:  

Eller ønsker du at indberette en lovovertrædelse?  

Hvis du ønsker at indberette eksternt, kan du kontakte Beskæftigelsesministeriet eller besøge deres hjemmeside for detaljer og vejledning. Intern indberetning skal ske til din arbejdsgivers whistleblowerordning. Hvis I ikke har etableret en ordning endnu, hjælper vi gerne med kontakt og information omkring ordningen.  

Gå ikke på kompromis med retfærdighed – whistleblowerordningen er her for at hjælpe dig og beskytte vores samfund. 

Ofte stillede spørgsmål 

1. Hvad er whistleblowerordningen? 

Whistleblowerordningen er en lovbestemt ordning, som stammer fra Directive (EU) 2019/1937 (også kendt som Whisteblower Direktivet), der giver beskyttelse og mulighed for anonym rapportering af ulovlige eller uetiske handlinger i en arbejdsplads. Formålet er at fremme et sundt og etisk arbejdsmiljø samt bekæmpe korruption og misbrug. 

2. Hvordan fungerer whistleblowerordningen? 

Whistleblowerordningen fungerer ved, at en medarbejder, der har kendskab til ulovlige eller uetiske handlinger, kan indsende en rapport til de relevante myndigheder eller en intern whistleblower-kanal. Rapporten kan indsendes anonymt eller fortroligt, og der er beskyttelsesforanstaltninger på plads for at sikre, at whistleblowere ikke udsættes for gengældelse. 

3. Hvilke typer af handlinger kan rapporteres gennem whistleblowerordningen? 

Whistleblowerordningen dækker bredt og omfatter rapportering af forskellige former for ulovlige eller uetiske handlinger på arbejdspladsen. Dette kan inkludere korruption, økonomisk svindel, arbejdsmiljøproblemer, diskrimination, mobning eller andre former for uretmæssig adfærd. 

4. Hvad sker der efter indsendelse af en whistleblower-rapport? 

Efter indsendelse af en whistleblower-rapport vil de relevante myndigheder eller interne whistleblowerteams undersøge påstandene og træffe passende foranstaltninger. Dette kan omfatte yderligere undersøgelser, retlige tiltag eller interne forbedringer af arbejdsmiljøet. Whistlebloweren vil modtage opdateringer om processen, først i form at en kvittering for modtagelse af rapporten indenfor syv dage, herefter en opdatering senest tre måneder efter indsendelsen af rapporten. 

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?