Hvad er en whistleblower ? 

18. juli 2023

Introduktion 

Har du nogensinde undret dig over, hvad et begreb som “whistleblower” egentlig betyder? En whistleblower er en person, der afslører fortrolige oplysninger om ulovligheder inden for en virksomhed eller organisation

I denne blog dykker vi ned i det koncept: fra definitionen, oprettelsen af whistleblowerordninger, til hvordan de fungerer og hvem der kan bruge dem. Så tag nu med på rejsen ind i whistleblowernes verden! 

MicrosoftTeams Image 10 1024x574

Artikel resumé 

 • En whistleblower er en person, der afslører fortrolige oplysninger om ulovlige eller skadelige handlinger i en virksomhed eller organisation. 
 • En whistleblowerordning er et redskab, der giver medarbejdere og samarbejdspartnere en sikker og fortrolig kanal til at indberette kritisable forhold i deres virksomhed eller organisation. 
 • Formålet med en whistleblowerordning er at skabe et trygt og fortroligt miljø, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere kan videregive oplysninger om kritisable forhold i virksomheden. 
 • En whistleblowerordning skal opfylde lovens krav om fortrolighed, anonym rapportering og beskyttelse af whistleblowere mod repressalier. 

Hvad er en whistleblower? 

En whistleblower er en person, der afslører fortrolige oplysninger om ulovlige eller skadelige handlinger i en virksomhed eller organisation. Disse oplysninger kan omfatte alt fra lovovertrædelser og svindel til mobning og diskrimination på arbejdspladsen

Whistleblowere har en central rolle i at beskytte samfundet, fremme ansvarlighed og integritet i både den offentlige og private sektor. Whistleblowere har ofte et stærkt etisk bevidsthed og tager store personlige risiko for at røbe uregelmæssigheder, de er vidne til. 

Hvordan fungerer en whistleblowerordning? 

En whistleblowerordning fungerer ved at give medarbejdere og samarbejdspartnere en sikker og fortrolig kanal til at indberette kritisable forhold i deres virksomhed eller organisation. 

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen er et vigtigt redskab i enhver moderne organisation. Denne ordning, tilgængelig på Whistle System (https://whistlesystem.com/whistleblowerordning), fungerer som en sikker kanal, hvor medarbejdere og andre interessenter aktivt kan indberette kritisable forhold eller uregelmæssigheder, de opdager inden for virksomheden. 

Ordningen fremmer en kultur af etisk bevidsthed på arbejdspladsen og tillader anonym indberetning, hvilket skaber en tryggere miljø for whistleblowere. 

Med denne ordning får medarbejdere mulighed for at ytre sig om potentielle lovovertrædelser i virksomheden uden frygt for repressalier. Whistleblowerordningen beskytter whistleblowernes rettigheder, og hjælper med at afsløre alt fra svindel til mobning og diskrimination. 

Den styrker dermed virksomhedens integritet og bidrager til at værne om samfundets interesser. 

Formålet med en whistleblowerordning 

Formålet med en whistleblowerordning er at skabe et trygt og fortroligt miljø, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere kan videregive oplysninger om kritisable forhold i virksomheden. Denne type ordning er særlig effektiv til at fremme en sund og etisk kultur på arbejdspladsen, da den tillader indberetning af alt fra lovovertrædelser og svindel til mobning og diskrimination

Det øger også mulighederne for at ytre sig uden frygt for konsekvenser. Det er netop gennem sådanne whistleblowerordninger, at korruption, misbrug af ressourcer og andre ulovlige handlinger kan blive afsløret. 

Dette understreger vigtigheden af whistleblowing i både offentlige og private virksomheder for at beskytte samfundet og fremme ansvarlighed og integritet. 

Lovkrav til en whistleblowerordning 

For at opfylde lovens krav skal en whistleblowerordning i Danmark være fortrolig, give mulighed for anonym rapportering og beskytte whistleblowere mod repressalier. 

Whistleblowerordning Lovkrav

Whistleblowerordning Lovkrav er en vigtig del af en whistleblowerordning, da den fastsætter de juridiske krav og retningslinjer for, hvordan en sådan ordning skal fungere. Disse krav er afgørende for at sikre, at whistleblowere beskyttes og får den nødvendige støtte til at rapportere om uregelmæssigheder uden frygt for repressalier. 

Ifølge Whistleblowerordning Lovkrav skal en whistleblowerordning blandt andet være anonym, fortrolig og tilgængelig for alle medarbejdere og samarbejdspartnere. Den skal også sikre hurtig behandling af indberetninger og beskyttelse af whistleblowere mod eventuelle konsekvenser

Ved at opfylde disse lovkrav kan en virksomhed eller organisation skabe et trygt og ansvarligt miljø, hvor whistleblowere føler sig sikre ved at indberette kritisable forhold. Det er vigtigt at anerkende, at whistleblowere spiller en afgørende rolle i at afsløre korruption, misbrug og andre ulovlige handlinger, som ellers kunne skade både samfundet og virksomheden. 

Hvem kan bruge en whistleblowerordning? 

En whistleblowerordning kan bruges af enhver person, der har kendskab til ulovlig eller skadelig adfærd i en virksomhed eller organisation. Det kan være medarbejdere på alle niveauer, fra almindelige ansatte til ledere og direktører. 

Derudover kan det også omfatte tidligere ansatte, kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, der har indsigt i uregelmæssigheder. 

Det er vigtigt at forstå, at en whistleblowerordning er designet til at beskytte dem, der ønsker at indberette bekymringer, og sikre, at de ikke udsættes for repressalier eller negative konsekvenser som følge af deres indberetning. 

Alle, der ønsker at ytre sig om kritisable forhold, bør føle sig trygge ved at bruge en whistleblowerordning og vide, at deres identitet vil blive behandlet fortroligt

Ved at bruge en whistleblowerordning kan enhver person spille en afgørende rolle i at afsløre lovovertrædelser og misbrug og bidrage til opretholdelsen af en sund og etisk arbejdskultur. Det er vigtigt at huske på, at whistleblowere er afgørende for at fremme ansvarlighed og integritet både i den offentlige og private sektor. 

Beskyttelse mod repressalier og lignende 

Whistleblowere spiller en vigtig rolle i at bringe uregelmæssigheder og ulovligheder frem i lyset. Men at stå frem som whistleblower kan være skræmmende, da der ofte er risiko for repressalier og negative konsekvenser

Heldigvis er der mekanismer på plads for at beskytte whistleblowere. 

En whistleblowerordning sikrer, at hvis en medarbejder eller samarbejdspartner videregiver fortrolige oplysninger om ulovlig eller skadelig adfærd, så vil de blive beskyttet imod repressalier og lignende negative handlinger. 

Dette er afgørende for at skabe et trygt miljø for whistleblowere og opfordre til ærlighed og integritet. 

I Danmark er der lovgivning på plads, der giver forskellige former for beskyttelse til whistleblowere. For eksempel er det ulovligt at afskedige en medarbejder på grund af indberetning af uregelmæssigheder. 

Der er også regler, der sikrer fortrolighed, så whistleblowere ikke behøver at frygte, at deres identitet bliver afsløret. 

Beskyttelse mod repressalier og lignende er afgørende for at sikre, at whistleblowere tør træde frem og rapportere om uregelmæssigheder. Det er vigtigt, at virksomheder og organisationer har klare retningslinjer og procedurer på plads for håndtering af whistleblowere samt en kultur, der anerkender og værdsætter deres vigtige bidrag. 

Hvad kan man indberette om? 

 • Lovovertrædelser såsom svindel, korruption eller bedrageri 
 • Krænkelser af persondata og privatlivets fred 
 • Ulovlig diskrimination baseret på køn, race, religion eller seksuel orientering 
 • Mobning og chikane på arbejdspladsen 
 • Misbrug af ressourcer eller økonomisk ansvarsløshed 
 • Miljømæssige overtrædelser såsom ulovlig affaldshåndtering eller forurening 
 • Konflikter mellem interesseparter og interessekonflikter 
 • Etablering af karteller eller andre former for illoyal konkurrencepraksis 

Remember to use the whistleblower rapporteringssystem provided by BDO to report any concerns or illegal activities you may come across. 

Hvordan indberetter man? 

Man kan indberette ved at bruge et whistleblower-software, der sikrer fortrolighed og anonymitet. 

Whistleblower Software

Whistleblower Software er en værdifuld ressource for virksomheder, der ønsker at etablere en effektiv whistleblowerordning. Dette software hjælper med at lette processen med indberetning af kritisable forhold og sikrer fortrolighed og beskyttelse for indberettere

Med Whistleblower Software kan medarbejdere og samarbejdspartnere nemt og sikkert indberette ulovligheder eller uregelmæssigheder i virksomheden. 

Softwaren tilbyder også en brugervenlig grænseflade, der sikrer, at indberetninger kan foretages anonymt, hvis det ønskes. Dette giver indberettere mulighed for at føle sig trygge ved at tale om potentielt skadelig eller ulovlig adfærd uden frygt for repressalier. 

Whistleblower Software gør det også nemt for virksomheder at håndtere indberetninger og sikre, at de bliver behandlet korrekt og rettidigt. 

Ved at implementere Whistleblower Software kan virksomheder demonstrere deres engagement i integritet og transparens. Dette skaber tillid blandt medarbejdere og samarbejdspartnere og bidrager til en sund og etisk kultur på arbejdspladsen. 

Behandling af indberetninger og rettigheder for indberettere. 

Whistleblowere spiller en afgørende rolle i at afsløre kritisable forhold og uregelmæssigheder i virksomheder og organisationer. Når en indberetning modtages, er det vigtigt, at den behandles på en retfærdig og professionel måde. 

Behandlingen af indberetninger indebærer typisk en grundig undersøgelse af de fremsatte påstande for at fastslå deres gyldighed. 

Indberettere har også visse rettigheder for at sikre deres beskyttelse og fortrolighed. Dette omfatter ofte anonymitet og beskyttelse mod repressalier eller andre negative konsekvenser på arbejdspladsen. 

Rettighederne kan variere afhængigt af landets lovgivning og interne politikker, men formålet er altid at sikre en tryg og sikker rapporteringsproces for indberetteren. 

Det er vigtigt, at indberettere føler sig trygge ved at rapportere om kritisable forhold. Dette kan opnås ved at etablere en veldefineret whistleblowerordning, hvor indberetninger behandles seriøst og fortroligt. 

Det er også vigtigt, at virksomheden har klare retningslinjer for, hvordan indberetninger håndteres, og at der er et supportsystem på plads for indberettere. 

Når indberetninger behandles ordentligt, kan det bidrage til at skabe et sundt og ansvarligt arbejdsmiljø samt afsløre eventuelle ulovligheder eller fejl i organisationen. Whistleblowerordninger er afgørende for at fremme etisk adfærd og integritet både i den offentlige og private sektor. 

Ved at sikre effektiv behandling af indberetninger og beskyttelse af indberettere kan virksomheder og organisationer skabe en kultur, hvor ansvarlighed prioriteres højt. 

Ofte stillede spørgsmål 

1. Hvad er en whistleblower? 

En whistleblower er en person, der indberetter eller afslører ulovlig, uetisk eller skadelig adfærd i en organisation eller virksomhed. Det kan være alt lige fra korruption og svindel til misbrug af magt eller overtrædelse af love og regler. 

2. Hvad motiverer en whistleblower til at træde frem? 

Motivationen bag en whistleblower kan være forskellig. Nogle whistleblowere handler ud af et ønske om at eksponere uretfærdigheder og sikre retfærdighed, mens andre måske handler af frygt for gengældelse eller ønsket om at beskytte offentligheden eller virksomheden mod skade. 

3. Hvad er beskyttelsen for whistleblowere i Danmark? 

I Danmark er der lovgivning, der beskytter whistleblowere mod gengældelse. Whistleblowere kan være anonyme og har ret til beskyttelse mod afskedigelse, chikane og andre former for negative konsekvenser som følge af deres indberetning. 

4. Hvad er whistleblowerordningen i Danmark? 

Whistleblowerordningen i Danmark er et initiativ, der giver mulighed for at indberette bekymringer eller mistanke om kritisable forhold i den offentlige sektor. Denne ordning sikrer anonymitet og beskyttelse for whistleblowere samt sikrer en undersøgelse af indberetningen og eventuelle nødvendige tiltag. 

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordningen 

Whistleblowerordningen