Guide til Whistleblowerordningen

Komplet guide til let implementering af
whistleblowerordningen

Trin for trin video-guide til hurtig, let og compliant implementering af whistleblowerordningen i din virksomhed.

 • Få et hurtigt overblik og indblik i hvad whistleblowerordningen betyder for din virksomhed.
 • Komplet projekt guide med tjeklister til sikker implementering og compliance med lovgivningen.
 • Links til de vigtigste ressourcer for whistleblowerordningen.

Intern præsentation om whistleblowerordningen

Vi har udarbejdet en præsentation som du er velkommen til at ændre og bruge internt i organisationen, f.eks. til direktionsmødet and andre stakeholders der skal være med til at beslutte virksomhedens whistleblower politik.

I præsentationen finder du krav jf. lovgivningen, valg af indberetningskanal, krav til dit digitale whistleblowersystem, udkast til procedure for håndtering af indberetninger og udkast til whistleblowerpolitik.

Kort sagt, alt hvad du har brug for i forbindelse med en let og compliant implementering af virksomhedens whistleblowerpolitik.

Vi har gjort det let for dig ligesom whistleSystem er let at bruge.

  • Her er et link til din interne PowerPoint-præsentation for whistleblowerordningen.
  • Åbn linket, gem en kopi og tryk rediger, så kan du tilpasse præsentationen.

  PS: Vi har ikke gjort det store ud af layout, så du lettere kan bruge virksomhedens layout eller template.

  Whistleblowerordningen er lovpligtig

  Whistleblowerdirektivet betyder, at danske virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning.

  Har din virksomhed 250+ ansatte skal whistleblowerordningen være oprettet senest den 17. december 2021.

  Har din virksomheder har mellem 50-249 ansatte, skal en ordning være oprettet senest den 17. december 2023. Europa-Parlamentet vedtog i oktober 2019 det såkaldte whistleblowerdirektiv.

  Den danske implementering af whistleblowerdirektivet blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021 – loven træder i kraft 17. december 2021.

  Hvilke krav er gældende jf. lovgivningen?

  Lovgivningen har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser, at der bliver fulgt op på indberetninger og at whistleblowere er beskyttede.

  Der er derfor minimumskrav til indberetningskanaler og beskyttelse af whistleblowere.

  Hvad skal din whistleblowerordning indeholde?

  1. En indberetningskanal
  2. En procedure for håndtering af indberetninger
  3. En whistleblowerpolitik

  1. Hvilken indberetningskanal skal virksomheden vælge?

  Overvejer du flere kanaler til whistleblowerordning, kan du få et godt overblik over fordele og ulemper ved at anvende en fysisk postkasse, email, telefon, ombudsmand og et digitalt whistleblowersystem.

  Vælger virksomheden at gå videre med et digitalt whistleblowersystem kan du få et godt overblik over hvilke funktioner du bør forvente og hvilke krav du skal stille til et digitalt whistleblowersystem.

  Herunder kan du download en tjekliste med funktioner i whistleblowersystemet

  2. Hvordan ser en procedure for håndtering af indberetninger ud?

  • Indberetningskanalen skal udformes på en måde, som sikrer anonymitet og fortrolighed for whistlebloweren og øvrige nævnte i indberetningen.
  • Whistlebloweren skal modtage en bekræftelse på indberetningen inden for syv dage.
  • Whistlebloweren skal modtage en tilbagemelding om sagens udfald samt en begrundelse herfor inden for tre måneder.

  Virksomheden vælger et administratorteam, der er ansvarlig for kommunikationen med indberetteren, herunder anmode om yderligere oplysninger og give en omhyggelig opfølgning.

  Krav om beskyttelse af whistleblower skal gælde alle, der benytter indberetningskanalen med rimelig grund.

  3. Hvad skal whistleblowerpolitikken indeholde?

  Whistleblowerpolitikken har til formål at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer i virksomheden. Politikken har endvidere til formål at sikre at potentielle anmeldelser ikke går tabt grundet usikkerhed omkring ordningen.

  Whistleblowerpolitikken indeholder bl.a.

  • Hvad kan anmeldes i whistleblowerordningen?
  • Hvordan rapporterer man?
  • Anonymt unikt ID for medarbejderen
  • Hvordan behandles rapporter?
  • Beskyttelse af whistleblower
  • Sikkerhed

  Det er et lovkrav at virksomheden udformer en whistleblower politik. Her kan du få et udkast til en whistleblower politik. Når du bestiller Whistlesystem får du automatisk en whistleblower politik med.

  Få hurtig indsigt i det brugervenlige WhistleSystem

  WhistleSystem er nemt og intuitivt at bruge og har samtidig en lang række funktioner,
  der gør det let at tilpasse det til virksomhedens behov.

  Du vil blandt andet opleve:

  • Hvor nemt og enkelt systemet er for både bruger og administrator.
  • Hvordan du let kan kommunikere anonymt med whistleblower.
  • Hvordan du let kan tilpasse systemet til virksomhedens behov.
  • Hvordan Fj industries har gjort det let at få tilgang til systemet med et direkte link.

  WhistleSystem leverer alt hvad virksomheden har behov for

  Det mest intuitive og brugervenlige system. Sikkerhed og kryptering på højeste niveau. ISO27001 & ISO27701 implementeret og GDPR-compliant. Alle funktioner, der gør det let at tilpasse systemet til virksomhedens behov og politikker.

  • Implementeringsguide og whistleblowerpolitik.
  • Brugermanual til whistleblower og administrator.
  • Den bedste pris.