Whistleblower system til

ITD medlemmer

Website2

ITDs løsning til whistleblowerordningen

ITD har indgået et samarbejde med WhistleSystem om en løsning til at håndtere indberetninger af alvorlige forseelser eller lovovertrædelser samt efterfølgende dialog med whistlebloweren, som kan forblive anonym.

Det sker via en webbaseret indberetningsplatform.

WhistleSystem hjælper jer på vej med alt det materiale, som I måtte have brug for, fx en præsentation til bestyrelse eller ledergruppe, jeres tilpassede whistleblowerpolitik, A4 flyer med QR-kode, og en tilpasset intro-video til medarbejderne.

Lovkrav v/50 ansatte

Senest den 17. december 2023 skal alle virksomheder med 50 eller flere ansatte have etableret en whistleblowerordning for virksomhedens medarbejdere. Alle typer ansatte skal tælles med, uanset ansættelsens varighed. Lovens grænse gælder til enhver tid det gennemsnitlige antal i løbet af det seneste år.

ITDs aftale indebærer en yderligere reduceret pris, hvis virksomheden ligger under lovgrænsen, men alligevel ønsker en whistleblowerløsning.

Plug & play whistleblower system til ITDs medlemmer

Bestil WhistleSystem med ITD tilbuddet nedenfor.

Som yderligere tillæg har I har WhistleSystem gratis til 17/12 2023, når I betaler for første års abonnement. 

Efter formularen er sendt modtager I en bekræftelse, guide til implementering og tilbud om implementeringsmøde. 

Abonnementet kan opsiges for følgende periode når som helst i indeværende periode.

Du kan også starte med at booke et uforpligtende implementeringsmøde og se, hvor enkelt ordningen kan implementeres. 

Særpriser og gratisperiode

ITDs aftale betyder særdeles attraktive priser:

100 % rabat på oprettelsen og 30 % rabat på licensen

(Normalpris: Oprettelse 1.499 + licens 5.988)

Inkluderet: Alt nødvendigt materiale, implementeringsmøde, kommunikationsmateriale som mail-template, A4-flyder med QR-kode og introvideo til medarbejdere.

Som yderligere tillæg har I WhistleSystem gratis til 17/12/2023, når I betaler for første års abonnement.

Priserne gælder op til 250 medarbejdere.

Årligt abonnement ved 50 medarbejdere eller flere

Licens: 4.200 kr. ekskl. moms 

Oprettelse: 0 kr. ekskl. moms 

Årligt abonnement ved
under 50 medarbejdere

Licens: 3.000 kr. ekskl. moms

Oprettelse: 0 kr. ekskl. moms

 

Bestilling med ITDs aftale

Udfyld formularen for at starte opsætningen.

Om whistleblower ordningen

Med en whistleblowerordning giver man en særlig mulighed for indberetning af ulovlige eller kritisable forhold direkte til ledelsen.

Systemet sikrer, at det kan gøres fuldt ud anonymt.

Whistleblowerordningen er en kanal til ledelsen, som har til ansvar at håndtere indberetningerne.

Virksomheden skal beslutte, hvem der skal modtage indberetningen og sørge for dialogen med whistlebloweren.

Virksomhedens lille, fortrolige whistleblower-enhed kan bestå af repræsentanter blandt medarbejderne, ledelsen eller bestyrelsen.

Whistlebloweren vil i systemet se, hvem modtagerne er, og kan vælge at klikke en person fra som modtager, hvis personen er involveret i det forhold, indberetningen omhandler.

Virksomheden vælger, om ordningen kun omfatter medarbejdere, eller om eksterne også skal have adgang.

Hvis der er tale om en ren medarbejderordning kan et link eller QR-kode placeres i medarbejderhåndbogen, intranet eller lignende. Hvis eksterne også skal have adgang, kan der fx gives adgang via virksomhedens hjemmeside.

Virksomheden har ikke pligt til at informere nogen om, hvorvidt virksomhedens whistleblowerordning er blevet benyttet.