WhistleSystem – ekstra services – screening og full service

Yderligere services

Screening af rapporter

150 kr pr. md, så modtager I kun relevante rapporter

Behandling af rapporter med handlingsplan

250 kr pr. md, svar til whistleblower og en handlingsplan til ledelsen gennemføres af en whistleblower ekspert

Full-service behandling af en advokat på timebasis

Den årlige advokatydelse 7.712 kr. inkl. op til maksimalt 5 årlige advokattimer

Screening af Whistleblowerrapporter

Vi tilbyder en screenings service, så I kun modtager relevante whistleblowerrapporter, der ligger indenfor rammerne af whistleblowerordningen. Alle andre henvendelser modtager en pæn feedback om at deres henvendelse ikke falder under rammerne af Whistleblowerordningen og de skal kontakte deres nærmeste leder.


Abonnement pris 150 kr/md ekskl. WhistleSystem abonnement.

Full-service behandling af whistleblowerrapporter

WhistleSystem tilbyder at virksomheder kan uddelegere den interne whistleblowervisitering til bl.a. en advokat, hvor det er advokaten som modtager af beskeden og som administrator for virksomhedens whistleblowerordning, som visiterer og beslutter, hvad der skal ske. Det kunne f.eks. være at tage fat i bestyrelsen, hvis den øverste ledelse i virksomheden er indblandet eller direktøren eller PA for ledergruppen, når det drejer sig om andre situationer. Selvom ordningen således kaldes “intern”, er det helt almindeligt allerede, at det er en ekstern person uden for virksomheden som modtager beskederne og viderefaciliterer indberetningen til den rette, hvis indberetningen ligger inden for rammerne af lovgivningen og ordningen, f.eks. ulovlige eller alvorlige forhold.

Den årlige advokatydelse 7.712 kr. inkl. op til maksimalt 5 årlige advokattimer forbundet med indberetninger, visitation, drøftelse med ledelse herom m.v. Ønskes der herefter særskilt advokatundersøgelse, eller omfatter arbejdet forbundet med administrationen af ordningen mere end 5 timer, afregnes med kr. 2.000 ex. moms pr. time. Se nærmere om advokat Martin Gräs Lind, lexius.dk. Selve etableringen kan også supporteres af advokaten, hvor blandt andet udarbejdelse af jeres whistleblowerpolitik og opstarts samtaler indgår. Prisen herfor er et engangsbeløb 5.000 kr.   

Priserne for full service er ekskl. WhistleSystem abonnement.

Whisleblowerrapporter er altid et ledelsesanliggende 

Som en del af den almindelige ledelses eskalations proces kan en medarbejder altid gå til nærmeste leder og fortælle om lovovertrædelser eller alvorlige forseelser. Det nye i whistleblowerordninger er at, nu har medarbejderen mulighed for at rapporterer anonymt i et officielt whistleblowersystem. Yderligere er whistleblower beskyttet af en whistleblowerlovgivning og virksomheden kan ikke gennemfører represalier overfor whistleblower. Whistleblower kan derudover fravælge administratorer i rapporteringen og dermed sikre at deres rapport bliver behandlet af uvildige.

Typisk indleder virksomheden en intern undersøgelse for at få flere informationer om rapportens forhold og alvor. Det kræver indsigt i virksomhedens processer, arbejdsgang og adfærdsregurerende politikker. Det vil kun være interne medarbejdere der har den fornødne indsigt til at gennemføre de interne undersøgelser, stille de rigtige spørgsmål og finde ud af om der er hold i rapporten eller om der er andre ting der ligger til grund for rapporten.

Virksomhedens ledelse vil gerne informeres som de første, hvis der er alvorlige forseelser eller lovovertrædelser der vedrører virksomheden. Det har altid været og bør altid være virksomhedens ledelse der agerer på alvorlige forseelser eller lovovertrædelser. Både i forhold til den aktuelle sag og i forhold til hvordan man kan forebygge og sikre at lignende sager ikke opstår fremadrettet. Den opgave kan aldrig outsources.