Ny lov om whistleblowing

6. maj 2022

Ny lov om whistleblowing:
Vil påvirke over 4.600 virksomheder i Danmark

Ny lov om whistleblowing træder i kraft d. 17. december 2021, og mere end 4.600 virksomheder i Danmark risikerer bøder og strafansvar, hvis de ikke lever op til lovkrav. Derfor lancerer dansk softwarevirksomhed nyt whistleblower-system, der skal gøre det nemt for alle at overholde loven.

Det er blevet bestemt på EU-plan, at alle virksomheder med mere end 50 ansatte skal have indført et system til whistleblowing.

I alt er der 4.668 virksomheder i Danmark, der har mere end 50 ansatte, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er derfor en lov, der får stor indvirkning på danske virksomheder.

Lever en virksomhed ikke op til lovkravene, risikerer de en bøde og i værste tilfælde at blive straffet efter straffeloven. Det fremgår af Folketingets lovforslag.

Det er derfor en lov, alle virksomheder bør tage meget seriøst. Og det er altså ikke kun på baggrund af de økonomiske konsekvenser, men også det samfundsmæssige ansvar, man som virksomheder har, for at ens ansatte kan indberette kriminel adfærd.

Kan være svært for SMV’er at leve op til lovkrav

Med andre ord bliver det essentielt for tusindvis af virksomheder landet over at følge de nye lovkrav. Det kræver dog en del økonomiske og juridiske ressourcer fra virksomhederne, før de følger reglerne til punkt og prikke.

Og dette kan hurtigt blive en udfordring for en stor del af de små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Netop derfor introducerer den danske virksomhed WhistleSystem en brugervenlig og sikker software til den bedste pris, som sikrer, at virksomheden lever op til lovkravene.

”Vi ser WhistleSystem som en unik mulighed for både at hjælpe virksomheder og deres medarbejdere. For virksomheder er etableringen af den lovpligtige whistleblowerordning ofte både dyr og kompleks, men sådan behøver det ikke at være”, siger Mark Vigild, partner i WhistleSystem og tilføjer:

“Derfor har vi gjort det enkelt, og til den bedste pris, for vores kunder at følge lovgivningen med et sikkert og brugervenligt system”.

Økonomiske konsekvenser og strafansvar

Såfremt en virksomhed ikke lever op til lovkravene, vil de risikere bøder og i yderste konsekvens at blive straffet efter straffeloven.

Der er i dansk kontekst endnu ikke kommet konkrete tal på, hvor stor en eventuel bøde kan munde ud i.

En lignende lov blev indført i Australien tilbage i 2019 i 2019, hvor bødestraffen kom helt op i omegnen af $12,600 - altså knap 60.000 kr.

Loven giver medarbejderne en ekstra stemme

Whistleblower-loven skal gøre det muligt for medarbejdere at indberette om kriminel adfærd uden at skulle bekymre sig om interne repressalier og social udstødelse på arbejdspladsen.

Endemålet er en bedre arbejdsplads med fokus på medarbejdertrivsel, hvilket også er en central del af WhistleSystems filosofi, siger Mark Vigild.

“Samtidig giver systemet medarbejdere en ekstra stemme, til at fortælle når noget er galt – og ledelsen muligheden for at gøre noget ved det.”

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?