Sexchikane på arbejdspladsen

5. maj 2022

Under den samlede betegnelse ‘krænkende handlinger’ finder man blandt andet sexchikane, også kaldet seksuel chikane. Sexchikane er kendetegnet ved enhver form for uønsket opmærksomhed af seksuel karakter.

Seksuel chikane er, ligesom chikane og mobning, en særligt ødelæggende form for krænkende adfærd. Derfor er det også særskilt beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger.

Objektivt findes der ikke en fastlagt grænse mellem acceptabel omgang mellem mennesker på arbejdspladsen og seksuel chikane. Opfattelsen er ofte forskellig – både fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads. Sexchikane defineres derfor som en seksuel handling, som den, der bliver udsat for handlingen, ikke ønsker.

Sexchikane har stor indflydelse på dine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen og det generelle psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt at dine ansatte har tryghed i, at kunne indberette mobning og anden krænkende adfærd anonymt, hvis de oplever det. Men hvornår er det sexchikane? Hvad er sexsisme, og hvad gør du ved det på arbejdspladsen? Hvilke forpligtelser har du som arbejdsgiver, for eksempel i forhold til kravet om whistleblowerordninger i virksomheder? Det får du svar på her.

Hvornår er det sexchikane?

Sexchikane dækker over enhver form for uønsket opmærksomhed af seksuel karakter.

Eksempler på sexchikane:

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til noget seksuelt
  • Vulgære vittigheder og kommentarer
  • At blive vist pornografisk materiale

Konsekvenser af sexchikane på arbejdspladsen

Sexchikane og anden krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer. Det kan (selvfølgelig) ske for den/de udsatte, men også for vidner til adfærden


Eksempler på konsekvenser er:

  • Kropslige reaktioner: Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer. Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser
  • Psykiske reaktioner: Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet
  • Adfærdsmæssige reaktioner: Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

Hvad er sexsisme?

Begrebet sexsisme er defineret ved fordom eller diskrimination på baggrund af køn – både hos mænd og kvinder. Det opfattes som et strukturelt problem, da sexistisk tankegang, sprogbrug og praksis eksisterer som en del af vores kultur som helhed.

Sexisme kan ske på alle områder i vores samfund: På arbejdspladsen, i klasseværelset, i medierne, i parforholdet, i sproget, osv. Sexisme bygger på stereotype forestillinger om køn og er med til at begrænse mennesker af alle køn og seksuelle orienteringer socialt og kulturelt.

Der er de senere år kommet ekstra fokus på sexisme og sexchikane på arbejdspladser – og med god grund. Siden 2017 har dele af debatten har kørt under betegnelsen #MeToo eller bare MeToo.

Hvad er MeToo?

Kvinfo definerer MeToo som folkelig, global og aktivistisk bevægelse, der under hashtagget #MeToo deler personlige vidnesbyrd om seksuel chikane, krænkelser og overgreb.

MeToo har særligt fokus på arbejdspladser og på chikane og krænkelser, hvor magt og magtforhold spiller en rolle. For eksempel når krænkeren er chef, og den krænkede er ansat eller praktikant.

Hvad kan du som arbejdsgiver gøre, for at forebygge sexchikane?

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at sexsisme både kan forekomme internt og eksternt i virksomheden. Dvs. mellem ansatte og ledelsen, men også fra personer uden for virksomheden, som de ansatte er i kontakt med gennem deres arbejde. Det kan for eksempel være borgere, kunder eller samarbejdspartnere, alt afhængigt at arbejdet.

Alt efter om sexsismen foregår internt eller ekstent er der forskel på, hvordan I som arbejdsplads skal forebygge og håndtere problemet. Arbejdstilsynet har samlet en række gode råd og centrale regler, der kan hjælpe virksomheder med at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger.

Arbejdspladsens forpligtelser

Arbejdsgivere er ifølge dansk lovgivning forpligtet til at sikre, at ansatte ikke lider overlast på grund af krænkelser fra andre ansatte på arbejdspladsen. Den type arbejdsmiljø kan både lede til stress, sygdom og eventuelt længerevarende sygemeldinger, hvilket hverken gavner virksomheden eller den enkelte medarbejder.

Det står beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø paragraf 22. Det er også Arbejdstilsynet, der træffer afgørelser med hensyn til brud på loven.

Dette er en af grundene til, at whistleblowerordningen, der beskytter whistleblowere i virksomheder, træder i kraft i slutningen af 2021. Den kan du læse mere om herunder.

Whistleblowerordning: Til sikker indberetning af sexchikane på arbejdspladsen

En sund og velfungerende arbejdsplads er fri for sexchikane og andre krænkelser – det er indlysende. Dog kan det være en svært at gardere sig fuldstændigt imod. Derfor det er vigtigt at enhver virksomhed har et system, der gør det muligt for krænkede ansatte at blive hørt, uden at skulle frygte repressalier.

I slutningen af 2021 træder lovkravet om, at alle virksomheder med over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning i kraft i Danmark. Det er lavet for at give whistleblowere mulighed for at indberette anonymt til deres arbejdsplads. Det kan være om lovovertrædelser, alvorlige fejl, forsømmelser samt sexchikane eller anden krænkende adfærd på arbejdspladsen. Sidstnævnte inkluderer også eksempelvis chikane og mobning.

Om whistleblowerordningen siger Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S):

– Vi håber, at det kan være med til at gribe ind i sager om blandt andet seksuel chikane og få skabt en kulturændring på arbejdspladserne. Med whistleblowerordningen får man ude på arbejdspladserne et nyt redskab til at handle og bryde tabuet. Seksuel chikane skal ikke være acceptabelt i Danmark. Det er den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at skabe åbenhed om seksuel chikane og sikre, at der er politikker, retningslinjer og klare processer for håndtering af sagerne, men med lovforslaget(nu: Loven om whistleblowerordning i virksomheder, red.) understøtter regeringen den nødvendige kulturændring. Det er vigtigt, at både kvinder og mænd kan føle sig trygge og sikre, når de går på arbejde.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Oplever dine ansatte chikane, kan det være svært for den enkelte at gå videre med problemet, eksempelvis af frygt at forværre problemet yderligere.

Med WhistleSystem får din virksomhed et sikkert, anonymt og simpelt whistleblowersystem til anonym indberetning af blandt andet chikane. Det kan imødekomme dine medarbejdere, gøre dem tryggere på arbejdspladsen og give dem et bedre arbejdsmiljø.

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til din virksomhed

Det kan nemt blive en hovedpine for private virksomheder med 50+ ansatte at efterleve de nye lovkrav. Hvis du gerne vil slippe for at bryde hovedet med de mange juridiske detaljer for implementering og varetagelse af indberetninger, der følger med ordningen, er løsningen WhistleSystem.

WhistleSystem er et whistleblowersystem, eller software, der er sikkert og brugervenligt at bruge, og som overholder alle regler og lovkrav på området. Systemet kræver en minimal arbejdsindsats fra jeres side: Implementeringen af softwaren er hurtigt og simpel, brugervenligheden er i top og der medfølger manualer, som I kan indsætte i jeres personalehåndbog.

Når WhistleSystem er implementeret er det eneste, I skal gøre at forholde jer til de eventuelle anmeldelser, som I modtager via systemet. Og I sørger samtidig for at overholde loven om en whistleblowerordning i virksomheden.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?