Mobning på arbejdspladsen

5. maj 2022

Mobning hører under den samlede betegnelse ‘krænkende handlinger’, og kendetegnes ved at være systematisk. Mobning på arbejdspladsen dækker over blandt andet udelukkelse fra fællesskabet, vedvarende tavshed og drilleri.

Mobning er, ligesom chikane og sexchikane, en særlig ødelæggende form for krænkende adfærd. Det adskiller sig fra generel krænkende adfærd ved at være systematisk. Det vil sige, at krænkelserne sker mod samme person eller gruppe gentagne gange. Derudover er mobning defineret ved, at den udsatte person eller gruppe ikke er i stand til at forsvare sig selv.

Mobning har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og det generelle psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt at dine ansatte har tryghed i, at kunne indberette mobning og anden krænkende adfærd anonymt, hvis de oplever det. Men hvornår er det mobning? Hvad siger lovgivningen? Hvilke forpligtelser har du som arbejdsgiver, for eksempel i forhold til kravet om whistleblowerordninger i virksomheder? Det får du svar på her.

Hvornår er det mobning på arbejdspladsen?

Mobning kan både komme til udtryk gennem aktive handlinger og ved at undlade at handle i bestemte situationer.

Mobning er ikke karakteriseret ved fysiske overgreb eller trusler – denne type krænkelser hører under chikane. Mobning er langt bredere og kan ofte foregå mere indirekte og skjult. Man kan argumentere for, at chikane og sexchikane er også en form for mobning, men her forsøger vi at holde det adskilt.

Mobning på arbejdspladsen er kendetegnet ved:
En eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger regelmæssigt og over længere tid
Ofrene opfatter de krænkende handlingerne som sårende eller nedværdigende

Det bliver dog først til mobning når den eller de personer, som de krænkende handlinger rettes i mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt mod dem.

Eksempler på mobning:

 • At skælde ud, råbe eller latterliggøre
 • Udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Vedvarende tavshed
 • Drilleri
 • Sabotage af offerets arbejde (f.eks. ved at papirer eller andet bliver skadet eller forsvinder)
 • Give meningsløse eller umulige opgaver relateret til jobbet
 • Bevidst at tilbageholde nødvendige oplysninger

Du kan se den fulde liste samt læse mere om mobning og andre krænkende handlinger i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger i arbejdet.

Konsekvenser af mobning på arbejdspladsen

Mobning og anden krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer. Det vil selvfølgelig kunne ske for den eller de udsatte, men også for vidner til adfærden.

Eksempler på konsekvenser er:

 • Kropslige reaktioner: Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer.
 • Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser
 • Psykiske reaktioner: Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet
 • Adfærdsmæssige reaktioner: Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

Mobning på arbejdspladsen påvirker det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsgivere er ifølge dansk lovgivning forpligtet til at sikre, at ansatte ikke lider overlast på grund af krænkelser fra andre ansatte på arbejdspladsen. Den slags adfærd kan nemlig lede til både stress og sygdom – og eventuelt længerevarende sygemeldinger.

Det står beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø paragraf 22. Det er også Arbejdstilsynet, der træffer afgørelser med hensyn til brud på loven.

Whistleblowerordning: Til sikker indberetning af mobning på arbejdspladsen

En sund og velfungerende arbejdsplads er fri for krænkelser og mobning – det er indlysende. Dog kan det være en svært at gardere sig fuldstændigt imod. Derfor det er vigtigt at enhver virksomhed har et system, der gør det muligt for krænkede ansatte at blive hørt, uden at skulle frygte repressalier.

I slutningen af 2021 træder lovkravet om, at alle virksomheder med over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning i kraft i Danmark. Det er lavet for at give whistleblowere mulighed for at indberette anonymt til deres arbejdsplads. Det kan være om lovovertrædelser, alvorlige fejl, forsømmelser samt mobning eller anden krænkende adfærd på arbejdspladsen. Sidstnævnte inkluderer også eksempelvis sexchikane og chikane.

Oplever dine ansatte mobning, kan det være svært for den enkelte at gå videre med problemet, eksempelvis af frygt at forværre problemet yderligere.

Med WhistleSystem får din virksomhed et sikkert, anonymt og simpelt whistleblowersystem til anonym indberetning af blandt andet krænkende handlinger. Det kan imødekomme dine medarbejdere, gøre dem tryggere på arbejdspladsen og give dem et bedre arbejdsmiljø.Læs mere om at være whistleblower

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til din virksomhed

Det kan nemt blive en hovedpine for private virksomheder med 50+ ansatte at efterleve de nye lovkrav. Hvis du gerne vil slippe for at bryde hovedet med de mange juridiske detaljer for implementering og varetagelse af indberetninger, der følger med ordningen, er løsningen WhistleSystem.

WhistleSystem er et whistleblowersystem, eller software, der er sikkert og brugervenligt at bruge, og som overholder alle regler og lovkrav på området. Systemet kræver en minimal arbejdsindsats fra jeres side: Implementeringen af softwaren er hurtigt og simpel, brugervenligheden er i top og der medfølger manualer, som I kan indsætte i jeres personalehåndbog.

Når WhistleSystem er implementeret er det eneste, I skal gøre at forholde jer til de eventuelle anmeldelser, som I modtager via systemet. Og I sørger samtidig for at overholde loven om en whistleblowerordning i virksomheden.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?