Chikane på arbejdspladsen

19. april 2022

Chikane er et begreb, der hører under den samlede betegnelse ‘krænkende handlinger’. Chikane på arbejdspladsen dækker blandt andet over kritik af privatlivet, udelukkelse fra det sociale og/eller faglige fællesskab, vold samt trusler om vold.

Fællesbetegnelsen ‘krænkende handlinger’ dækker over chikane, sexchikanemobning, samt andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet – også når det sker digitalt.

Chikane og anden krænkende adfærd har stor betydning for trivslen og miljøet på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at dine ansatte har tryghed i, at kunne indberette mobning og anden krænkende adfærd anonymt, hvis de oplever det. Men hvornår er det chikane? Hvad siger lovgivningen? Hvilke forpligtelser har du som arbejdsgiver, for eksempel i forhold til kravet om whistleblowerordninger i virksomheder? Det får du svar på her.

Hvornår er det chikane?

Det er svært at give et entydigt svar på, hvad der tæller som krænkelser og chikane. Det vil i stedet blive vurderet fra sag til sag. Men det centrale er, at adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Står man i en arbejdssituation med chikane er konflikhåndtering en vigtig kompetence. Og for at løse det på den bedste måde, er en forståelse af chikane en forudsætning.

Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke eller chikanere. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er væsentlig.

Herunder finder du dog en liste af typiske krænkelser, der klassificeres som chikane. Listen er ikke udtømmende, men det centrale er, at adfærden opfattes som nedværdigende. Derudover skal der være tale om adfærd med “særlig grov karakter”, eller hyppig adfærd over længere tid.

 • Sårende bemærkninger
 • Udelukkelse fra det sociale og det faglige fællesskab
 • Kritik af privatlivet
 • Krænkende beskeder, telefonsamtaler, billeder og videoer (også på sociale medier)
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Udnyttelse på arbejdet (for eksempel at blive tvunget til at gå private ærinder for andre)
 • Vold på arbejdspladsen eller trusler herom

Du kan se den fulde liste samt læse mere om chikane og andre krænkende handlinger i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger i arbejdet.

Konsekvenser af chikane på arbejdspladsen

Chikane og anden krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer. Det vil selvfølgelig kunne ske for den eller de udsatte, men også for vidner til adfærden.
Eksempler på konsekvenser er:

 • Kropslige reaktioner: Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer.
 • Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser
 • Psykiske reaktioner: Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet
 • Adfærdsmæssige reaktioner: Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

Lovgivning: Chikane og anden krænkende adfærd på arbejdspladsen

Arbejdsgivere er ifølge dansk lovgivning forpligtet til at sikre, at ansatte ikke lider overlast på grund af krænkelser og chikane fra ansatte på arbejdspladsen. Den slags adfærd kan nemlig lede til både stress og sygdom – og eventuelt længerevarende sygemeldinger.

Det står beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø paragraf 22. Det er også Arbejdstilsynet, der træffer afgørelser med hensyn til brud på loven.

Whistleblowerordning: Til sikker indberetning af chikane

En sund og velfungerende kultur på arbejdspladsen er fri for krænkelser og chikane – det er indlysende. Dog kan det være en svært at gardere sig fuldstændigt imod. Derfor det er vigtigt at enhver virksomhed har et system, der gør det muligt for krænkede ansatte at blive hørt uden at skulle frygte repressalier.

I slutningen af 2021 træder lovkravet om, at alle virksomheder med over 50 ansatte skal have en whistleblowerordning i kraft i Danmark. Det er lavet for at give whistleblowere mulighed for at indberette anonymt til deres arbejdsplads. Det kan være om lovovertrædelser, alvorlige fejl, forsømmelser samt chikane eller anden krænkende adfærd på arbejdspladsen. Sidstnævnte inkluderer også eksempelvis sexchikane og mobning.

Oplever dine ansatte chikane, kan det være svært for den enkelte at gå videre med problemet, eksempelvis af frygt at forværre problemet yderligere.

Med WhistleSystem får din virksomhed et sikkert, anonymt og simpelt whistleblowersystem til anonym indberetning af blandt andet chikane. Det kan imødekomme dine medarbejdere, gøre dem tryggere på arbejdspladsen og give dem et bedre arbejdsmiljø.Læs mere om at være whistleblower

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til din virksomhed

Det kan nemt blive en hovedpine for private virksomheder med 50+ ansatte at efterleve de nye lovkrav. Hvis du gerne vil slippe for at bryde hovedet med de mange juridiske detaljer for implementering og varetagelse af indberetninger, der følger med ordningen, er løsningen WhistleSystem.

WhistleSystem er et whistleblowersystem, eller software, der er sikkert og brugervenligt at bruge, og som overholder alle regler og lovkrav på området. Systemet kræver en minimal arbejdsindsats fra jeres side: Implementeringen af softwaren er hurtigt og simpel, brugervenligheden er i top og der medfølger manualer, som I kan indsætte i jeres personalehåndbog.

Når WhistleSystem er implementeret er det eneste, I skal gøre at forholde jer til de eventuelle anmeldelser, som I modtager via systemet. Og I sørger samtidig for at overholde loven om en whistleblowerordning i virksomheden.

Særligt om mobning

Mobning er ligeledes en særligt ødelæggende form for krænkende adfærd. Mobning adskiller sig fra generelt krænkende adfærd ved at være systematisk.

Det vil sige, at krænkelserne sker mod samme person eller gruppe gentagne gange. Derudover er mobning defineret ved, at den udsatte person eller gruppe ikke er i stand til at forsvare sig selv.

Konsekvenser af chikane på arbejdspladsen

Chikane og anden krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer. Det vil selvfølgelig kunne ske for den eller de udsatte, men også for vidner til adfærden.

Eksempler på konsekvenser er:

Kropslige reaktioner:

Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer. Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser

Psykiske reaktioner

Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet

Adfærdsmæssige reaktioner

Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

Konsekvenser af krænkende adfærd

Krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer — både for den eller de udsatte, men også vidner til adfærden.

Eksempler på konsekvenser er:

 • Kropslige reaktioner: Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer. Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser
 • Psykiske reaktioner: Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet
 • Adfærdsmæssige reaktioner: Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

WhistleSystem: System til anonym indberetning af krænkende adfærd

Hvis du eller andre ansatte i virksomheden oplever krænkelser og chikane, skal du gå videre med det for at løse problemet. Til gavn for den udsatte, men også for virksomheden som hele.

Men har din virksomhed det nødvendige system, der gør det muligt for ansatte at indberette anonymt om krænkende adfærd?

Det kan nemlig være svært for de udsatte at gå videre med problemet i frygt for at gøre folk sure — og dermed forværre problemet yderligere.

Hvis ikke, kan din virksomhed med WhistleSystem få en nem og enkel løsning. WhistleSystem giver medarbejdere mulighed for at indberette krænkelser såsom sexchikane og mobning — sikkert, anonymt og simpelt. Med WhistleSystem er du også sikret at overholde loven om whistleblowing.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?