Tillidsrepræsentant

5. maj 2022

Mange kender nok til titlen ‘tillidsrepræsentant’ og har måske hørt om den, i forbindelse med forhandlinger af overenskomster eller lignende. Men hvad dækker titlen helt specifikt over, hvilke opgaver er der forbundet med den og hvilke regler omgiver i øvrigt det hverv?

Alt dette kan du blive klogere på herunder.

Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant, eller tillidsmand som det også kaldes, er både medarbejdernes talerør til ledelsen, ligesom de er fagforeningens forlængede arm på arbejdspladsen.

En tillidsrepræsentant repræsenterer kun én enkelt faggruppe. Derfor er det altså muligt at se, at der er arbejdspladser, hvor der er flere tillidsrepræsentanter. Hvis man eksempelvis har en arbejdsplads, hvorpå der både er jurister og socialrådgivere, vil disse to faggrupper have hver deres tillidsrepræsentant.

Hvilke regler omgiver hvervet som tillidsrepræsentant?

Der er ikke nogen regler som foreskriver, at alle virksomheder skal have en tillidsrepræsentant. Derfor kan du også sagtens opleve, at din virksomhed ikke har en.

Hvorvidt virksomheden har en, afhænger bl.a. hvilken overenskomst man er under – hvis nogen. Samtidig kan det selvfølgelig også være, at der bare ikke er nogen medarbejdere, som ønsker at påtage sig ansvaret som tillidsrepræsentant.

Hvis man er tillidsrepræsentant i det private, vil man som udgangspunkt ikke få mere end sin almindelige løn, hvorimod man vil få et fastlagt tillæg, hvis man er tillidsrepræsentant i kommune, region eller stat.

Hvilke opgaver har en tillidsrepræsentanten?

Den primære opgave for tillidsrepræsentanten er at varetage interesserne for den gruppe af kollegaer, som har valgt vedkommende. Personen er generelt en rigtig vigtig medspiller i forhold til samarbejdet med bl.a. arbejdsmiljørepræsentanten, og i forhold til at skabe fundamentet for en god medarbejdertrivsel.

Derfor spænder de konkrete og lavpraktiske opgaver relativt bredt, men herunder vil vi gennemgå de vigtigste opgaver, som en tillidsrepræsentant besidder.

Ansættelse
Der er en del steder, hvor tillidsrepræsentanten sidder med til jobsamtalerne. Du vil kunne kontakte din lokale fagforenings-afdeling og finde ud af, hvilke virksomheder der har en tillidsrepræsentant fra din fagforening. Således kan du også ringe til tillidsrepræsentanten forud for en jobsamtale, for at høre om løn- og arbejdsvilkår.

Lønforhandling
Nogle steder er der faktisk tradition for, at tillidsrepræsentanten forhandler løn med ledelsen på vegne af alle kollegerne. Andre steder kan hjælpen foregå som sparring med den enkelte medarbejder forud for lønforhandling, ligesom det også kan være en mulighed at tage tillidsrepræsentanten med til lønforhandlingen.

Afskedigelse
En af de mere triste opgaver for en tillidsrepræsentant er at deltage i afskedigelsessamtaler. Her er det bl.a. tillidsmanden som har til opgave at sikre, at afskedigelsen sker på et sagligt grundlag, som eksempelvis nedskæringer, bortfald af opgaver el. lign.

Derudover skal tillidsrepræsentanten også sikre, at selve afskedigelsen sker på en ordentlig måde, hvorfor man også altid har ret til at få sin tillidsrepræsentant med til sådan en samtale.

Hvis der skal ske større nedskærelsesrunder, er det også tillidsrepræsentanten som, sammen med den givne fagforering, vil have til opgave at forsøge at nedbringe antallet af afskedigelse. Dette sker typisk gennem forslag om omrokeringer, rationaliseringer eller andre besparelser.

Uanset hvilket scenarie der er gældende, prøver tillidsrepræsentanten altid at sikre de bedste vilkår, for dem som bliver sagt op. Det kan eksempelvis være gennem fritstilling, ekstra uddannelse eller lignende.

Advarsler eller påtale
Hvis det skulle ske, at en medarbejder får en advarsel eller påtale, har vedkommende ret til at have sin tillidsrepræsentant med til samtalen. Her er det tillidsrepræsentantens opgave at sikre, at denne advarsel eller påtale overholder reglerne.

Uddannelse
Tillidsrepræsentanter har næsten altid en stor viden om mulighederne for efter- og videreuddannelse. Derfor kan man ofte opleve, at vedkommende adresserer det overfor de andre medarbejdere, for at hjælpe til at sikre, at de fortsat er skarpe og attraktive på arbejdsmarkedet.

Hvordan bliver tillidsrepræsentanten valgt?

Hvordan valget til tillidsrepræsentant foregår, er lidt forskelligt fra overenskomst til overenskomst. Typisk er der dog visse krav, for at kunne blive valgt. Eksempelvis ser man gerne, at personen har en vis anciennitet.

Typisk vil overenskomsten også beskrive, hvor mange ansatte man skal være i faggruppen, førend man kan vælge en tillidsrepræsentant. Typisk skal man være ansat flere end fem medarbejdere inden for overenskomstens område.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?