Privatlivspolitik

Lov om whistleblowing til virksomheder

Ny lov om beskyttelse af whistleblowere: Den 17. december 2021 træder EU’s whistleblowerdirektiv i kraft i Danmark – den såkaldte whistleblowerordning. Det betyder, at private virksomheder med 50+ ansatte er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning i virksomheden.

Whistleblowerdirektiv: Lov om whistleblowerordning i virksomheder

Whistleblower-direktivet, direktiv (EU) 2019/1937 blev vedtaget af Europa-Parlamentet i oktober 2019. Senest 2 år efter skal EU-medlemslandene implementere direktivet i deres lovgivning, hvorfor den gælder i dansk lovgivning fra december 2021.

For virksomheder med mere end 250 medarbejdere, skal der være etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021. Dog har virksomheder med mellem 50-249 ansatte indtil 17. december 2023 til at etablere en whistleblowerordning.

Loven er til for at beskytte whistleblowere og gøre det sikkert for dem at indrapportere lovovertrædelser. Det gøres ved at pålægge virksomheder med over 50 ansatte, at etablere sikre, interne kanaler til indberetning samt procedurer for indberetning af og opfølgning på lovovertrædelser. De interne indberetningskanaler skal blandt andet sikre fortroligheden af den enkelte whistleblowers identitet.

Du kan som virksomhed vælge, om jeres indberetningskanal skal drives internt af en person eller afdeling, der er udpeget og autoriseret til det, eller leveres eksternt af en tredjepart. WhistleSystem leverer alt hvad I skal bruge, for at have jeres egen whistleblowerordning.

Vores system giver jer blandt andet brugervenlighed, kvalitet og sikkerhed til en god pris. Og vi sikrer selvfølgelig, at alle love og regler, som whistelblowerordningen dikterer, overholdes. Læs mere om WhistleSystem.

Men hvad betyder kravet om en whistleblowerordning for dig og din virksomhed?

Det får du svar på i dette indlæg, hvor vi blandt andet kommer ind på:
Hvad er en whistleblowerordning?
Whistleblowers må ikke straffes af virksomheden
Hvordan følger jeg whistleblower-reglerne?
WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til virksomheder

Hvad er en whistleblowerordning?

Ordningen er en ventil for medarbejdere i en virksomhed. Ordningen gør det muligt for medarbejdere at indberette overtrædelser i virksomheden anonymt.

Men hvad betyder kravet om en whistleblowerordning for dig og din virksomhed?

 • Offentligt udbud
 • Hvidvask
 • Finansiering af terror
 • Produktsikkerhed
 • Dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

Whistleblower-direktivet fastsætter blot minimumsstandarder — det vil sige, at medlemslande som minimum skal gøre det muligt at indberette inden for de nævnte områder.

Det betyder også, at Danmark kan vælge at udvide reglerne. Dermed kan det også komme til at gælde inden for andre områder.

whistleblowere
chikane

Hvad er en whistleblowerordning?

En del af direktivet fastslår, at whistleblowers ikke må straffes for at stå frem med oplysninger. Dermed skal medarbejdere ikke bekymre sig om deres fremtidige karriere og privatliv som følge af afsløringen — hvilket ellers kunne afskrække folk fra at stå frem.

Direktivet inkluderer følgende straffe (repressalier):

 • Opsigelse
 • Suspension
 • Degradering
 • Undladt forfremmelse
 • Ændring i arbejdstid og -opgaver
 • Nedgang i løn
 • Intimidering, chikane og social udelukkelse på arbejdspladsen

Den nye lov om whistleblowing lægger altså op til større åbenhed i virksomheden — og mere sikkerhed for den enkelte medarbejder.

Hvad er en whistleblowerordning?

En del af direktivet fastslår, at whistleblowers ikke må straffes for at stå frem med oplysninger. Dermed skal medarbejdere ikke bekymre sig om deres fremtidige karriere og privatliv som følge af afsløringen — hvilket ellers kunne afskrække folk fra at stå frem.

Direktivet inkluderer følgende straffe (repressalier):

 • Opsigelse
 • Suspension
 • Degradering
 • Undladt forfremmelse
 • Ændring i arbejdstid og -opgaver
 • Nedgang i løn
 • Intimidering, chikane og social udelukkelse på arbejdspladsen

Den nye lov om whistleblowing lægger altså op til større åbenhed i virksomheden — og mere sikkerhed for den enkelte medarbejder.

chikane

Hvad er en whistleblowerordning?

Ifølge direktivet er det et krav, at du som virksomhed udpeger en person eller afdeling til at varetage ordningen. Det kan både gøres internt eller med hjælp fra en ekstern tredjepart.

Dit whistleblower-system skal også gøre det muligt at indsende oplysninger på skrift og/eller tale. Herudover skal whistlebloweren som sagt have mulighed for anonymitet.

Efter en whistleblower har indberettet oplysninger, skal modtageren give bekræftelse på modtagelse senest 7 dage efter.

sibikhan
chikane

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til virksomheder

Har du og din virksomhed brug for hjælp til at etablere og opretholde en whistleblowerordning?

WhistleSystem er en sikker og simpel løsning. Med WhistleSystems software er du sikret at overholde reglerne i den nye lov om whistleblowing — uden at skulle afsætte vigtige ressourcer til sagen.

Softwaren er udviklet specifikt til virksomheder, der vil undgå at bruge store mængder af tid, penge og ressourcer på advokater og juridiske detaljer.

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til virksomheder

Har du og din virksomhed brug for hjælp til at etablere og opretholde en whistleblowerordning?

WhistleSystem er en sikker og simpel løsning. Med WhistleSystems software er du sikret at overholde reglerne i den nye lov om whistleblowing — uden at skulle afsætte vigtige ressourcer til sagen.

Softwaren er udviklet specifikt til virksomheder, der vil undgå at bruge store mængder af tid, penge og ressourcer på advokater og juridiske detaljer.

chikane

WhistleSystem: En sikker og brugervenlig whistleblowerordning til virksomheder

Har du og din virksomhed brug for hjælp til at etablere og opretholde en whistleblowerordning?

WhistleSystem er en sikker og simpel løsning. Med WhistleSystems digitale whistleblowerordning er du sikret at overholde reglerne i den nye lov om whistleblowing — uden at skulle afsætte vigtige ressourcer til sagen.

Softwaren er udviklet specifikt til virksomheder, der vil undgå at bruge store mængder af tid, penge og ressourcer på advokater og juridiske detaljer.

Hvorfor vælge WhistleSystem?

Whistleblowerordning

WhistleSystem overholder alle EU-lovkrav om whistleblowerordning. Softwaren er udviklet i samarbejde med statsautoriserede revisorer.

Nem implementering

Hurtig og simpel implementering af systemet. Der medfølger manualer til opsætning og anvendelse. Derudover kommer WhistleSystem med en whistleblowerpolitik, der nemt kan tilpasses.

Brugervenlighed

Enkelt og intuitivt design, der gør at WhistleSystem passer til alle typer medarbejdere og virksomheder. WhistleSystem er et opgør mod indviklet whistleblower-software, som normalt kun eksperter kan forstå og anvende.

Sikkerhed

ISO27001 godkendte servere i EU. End-to-end kryptering. To-faktor-godkendelse. Arkitektur bygget på nyeste teknologi. Løbende AI monitorering af sikkerhed. Redundans på både applikations- og databaseniveau.

Den bedste pris

Med WhistleSystem er du og din virksomhed sikkerhed, både i forhold til lovgivning, og i forhold til dine medarbejderes trivsel, til den bedste pris.

 
chikane

0 – 250 medarbejdere

399 kr./md

Faktureres årligt

Teknisk support

Manualer og whistleblowerpolitik

Whistleblower system – med alle de funktioner du har brug for (inklusiv op til tre indberetningskanaler og fem administratorer)

Complience officer træning og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

1600 kr. (valgfrit)

Uddannelse af medarbejdere, test, assessment og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

3200 kr. (valgfrit)

250 – 500 medarbejdere

499 kr./md

Faktureres årligt

Teknisk support

Manualer og whistleblowerpolitik

Whistleblower system – med alle de funktioner du har brug for (inklusiv op til tre indberetningskanaler og fem administratorer)

Complience officer træning og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

1600 kr. (valgfrit)

Uddannelse af medarbejdere, test, assessment og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

4400 kr. (valgfrit)

500+ medarbejdere

599 kr./md

Faktureres årligt

Teknisk support

Manualer og whistleblowerpolitik

Whistleblower system – med alle de funktioner du har brug for (inklusiv op til tre indberetningskanaler og fem administratorer)

Complience officer træning og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

1600 kr. (valgfrit)

Uddannelse af medarbejdere, test, assessment og certifikat (leveres efter 1. november – 50 % rabat ved forudbestilling)

5600 kr. (valgfrit)