Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

5. maj 2022

Arbejdsmiljørepræsentanten (også kaldet AMR) er de ansattes repræsentant, når det kommer til at skabe et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Et godt arbejdsmiljø er således afgørende for den generelle trivsel på arbejdspladsen. Deraf påvirker den selvfølgelig også virksomhedens samlede effektivitet, da utilfredse medarbejdere er mindre produktive og effektive.

Læs med videre og bliv klogere på, præcist hvad et arbejdsmiljø egentlig er, præcist hvad en AMR er og hvilke opgaver det indebærer, samt hvordan man styrker sit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøet er den fysiske, psykiske og sociale del af det at gå på arbejde. For rigtig mange mennesker, er arbejdspladsen et af de steder, hvor man bruger mest tid i hverdagen. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man har det godt, både fysisk, psykisk og socialt.

Det er et fælles ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø. Desværre oplever nogle danskere stadig mobningchikane og stress på arbejdspladsen.

Derfor er det vigtigt, at man i virksomheden tager hånd om arbejdsmiljøet, så arbejdspladsen er et godt sted at være for alle ansatte.

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant (også kaldet AMR) er kort sagt de ansattes talerør til ledelsen, når det kommer til spørgsmål om arbejdsmiljøforhold. Sammen med en arbejdsleder danner arbejdsmiljørepræsentanten en arbejdsmiljøgruppe(AMO), som i det daglige arbejde skal sørge for godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Ifølge Arbejdsmiljøloven er det et krav, at alle virksomheder med over 10 ansatte har en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, som er valgt af medarbejderne.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

En arbejdsmiljørepræsentant har en ganske lang række forskelligartede opgaver. Herunder vil vi opliste nogle af de vigtigste opgaver, som formentlig også kommer til at være de mest tidskrævende.

 • Ambassadør for arbejdsmiljøet
  Som det næsten ligger i titlen ‘Arbejdsmiljørepræsentant’, er du en slags ambassadør for arbejdsmiljøet i virksomheden. Du skal være medvirkende til at skærpe kollegers og ledelsens fokus på eventuelle problematikker i arbejdsmiljøet. Det kan være alt fra dårlige kontorstole-eller borde, til indeklima eller hjælpemidler til konflikthåndtering. Selvom du er ambassadør for arbejdsmiljøet, er det vigtigt at sige, at det stadigvæk er noget hele virksomheden er fælles om.
 • Arbejde i arbejdsmiljøgruppen
  Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen med ledelsen er en vigtig opgave. I skal sørge for at have øjne på alle faggrupper på arbejdspladsen, samtidig med at I løser alle de daglige og strategiske opgaver der hører under AMO’en.
 • Arbejde med Arbejdspladsvurdering (APV)
  APV’en grundlaget og omdrejningspunktet for det systematiske arbejde for et bedre arbejdsmiljø. Her er det AMR’ens opgave at sikre, at både ledelse og tillidsrepræsentant er en aktiv del af APV-arbejdet. Det giver nemlig et bedre ejerskab, og dermed får man altså også et bedre fundament for løsninger.
 • Sygefraværs-analyse
  Desværre er det fysiske og psykiske arbejdsmiljø årsag til en lang række sygemeldinger. Faktisk skyldes cirka en tredjedel af alle sygemeldinger, at der er problemer med arbejdsmiljøet.
 • Forebyggelse af arbejdsulykker
  AMO’en skal sørge for løbende forebyggelse og analyse af eventuelle arbejdsulykker.

Gode råd til arbejdsmiljørepræsentanten

Hvis man overvejer at melde sig som arbejdsmiljørepræsentant, er der nogle ting der er værd at overveje inden tiltrædelse, samt gode råd, når først arbejdet går i gang.

Først og fremmest er det vigtigt at man får afstemt forventninger blandt de kollegaer, som har valgt dig, samt med den givne lederrepræsentant og tillidsmand.

Eksempelvis:

 • Hvilke forventninger har dine kolleger til det arbejde du kan og skal gøre? Og hvilke forventninger har du i øvrigt til dem i forhold til fx. opbakning til APV eller andre konkrete initiativer ift. arbejdsmiljøet?
 • Hvordan skal arbejdet i AMO’en foregå i praksis, herunder hvor tit I skal mødes, om tillidsmanden skal deltage osv.
 • Hvilke ressourcer har du til din rådighed? Har du eksempelvis et fast antal timer til at løse dine opgaver, hvad med indkøb af materialer osv.

Hvis du allerede er tillidsrepræsentant og gerne vil styrke din position, har vi også tre gode råd, som du måske kan drage nytte af.

 • Sørg altid for at være aktiv og godt forberedt. Hver gang du hører brok eller klager fra kollegerne om arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at du tager tråden op og prøver at komme med konkrete løsninger.
 • Skab et tæt samarbejde med tillidsrepræsentant og ledelse. Jo bedre samarbejdet er, jo bedre muligheder har du også for skabe opmærksom og forandringer omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Udnyt mulighederne for efteruddannelse. Man har pligt til at tage et tredages kursus når man vælges, men derudover har du ret til løbende efteruddannelse hvert eneste år. På den måde kan du skabe et stærkere grundlag for dig arbejde.

Tag hånd om arbejdsmiljøet med en whistleblowerordning

Hvis I gerne vil gå den ekstra mil for at understøtte det sunde arbejdsmiljø, bør I overveje et whistleblower system fra WhistleSystem. Det er nemt, sikkert og anonymt at bruge, og sikrer at medarbejderne altid har en mulig for at indberette chikanerende opførsel el lign., uden at skulle frygte for repressalier fra deres arbejdsplads.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Ny lov om whistleblowing

Ny lov om whistleblowing

Lov om whistleblowing

Lov om whistleblowing

Whistleblower

Whistleblower