Privatlivspolitik

Krænkende adfærd

Chikane på arbejdspladsen

En sund og velfungerende arbejdsplads er fri for krænkelser og chikane. Det er indlysende. Men hvad tæller som krænkende adfærd? Og har din virksomhed et system, der gør det muligt for krænkede ansatte at blive hørt uden at skulle frygte repressalier?

Det får du svar på i dette indlæg, hvor vi blandt andet kommer ind på:

Lovgivning: Krænkende adfærd og chikane på arbejdspladsen

  • Hvad tæller som krænkende adfærd og chikane?
  • Særligt om sexchikane
  • Særligt om mobning
  • Konsekvenser af krænkende adfærd
  • WhistleSystem: System til anonym indberetning af krænkende adfærd

Lovgivning: Krænkende adfærd og chikane på arbejdspladsen

Arbejdsgivere er ifølge dansk lovgivning forpligtet til at sikre, at ansatte ikke lider overlast på grund af krænkelser og chikane fra ansatte på arbejdspladsen. Den slags adfærd kan nemlig lede til sygdom og stress — og ultimativt sygemeldinger.

Det står beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø paragraf 22. Det er også Arbejdstilsynet, der træffer afgørelser med hensyn til brud på loven.

Hvad tæller som krænkende adfærd og chikane?

Hvornår er det chikane? Det er svært at give et entydigt svar på, hvad der tæller som krænkelser og chikane. Det vil i stedet blive vurderet fra sag til sag. Her er dog en liste af typiske krænkelser:

Listen er ikke udtømmende . Det centrale er, at adfærden opfattes som nedværdigende. Derudover skal der være tale om adfærd med “særlig grov karakter”, eller hyppig adfærd over længere tid.
Sårende bemærkninger
Udelukkelse fra det sociale og det faglige fællesskab
Kritik af privatlivet
Krænkende beskeder, telefonsamtaler, billeder og videoer (også på sociale medier)
At blive råbt ad eller latterliggjort
Udnyttelse på arbejdet (for eksempel at blive tvunget til at gå private ærinder for andre)
Vold eller trusler herom

Særligt om sexchikane

Seksuel chikane kan være en særligt ødelæggende form for krænkende adfærd. Derfor er det også særskilt beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger.

Sexchikane er enhver form for uønsket opmærksomhed af seksuel karakter. Eksempler er:
Uønskede berøringer
Uønskede verbale opfordringer til noget seksuelt
Vulgære vittigheder og kommentarer
At blive vist pornografisk materiale

Særligt om mobning

Mobning er ligeledes en særligt ødelæggende form for krænkende adfærd. Mobning adskiller sig fra generelt krænkende adfærd ved at være systematisk.

Det vil sige, at krænkelserne sker mod samme person eller gruppe gentagne gange. Derudover er mobning defineret ved, at den udsatte person eller gruppe ikke er i stand til at forsvare sig selv.

Konsekvenser af krænkende adfærd

Krænkende adfærd kan lede til en række sundhedsproblemer — både for den eller de udsatte, men også vidner til adfærden.

Eksempler på konsekvenser er:

  • Kropslige reaktioner: Hovedpine, kvalme og mave-/tarmproblemer. Smerter i ryggen, skuldrene og nakken. Åndenød, skælven og besvimelser
  • Psykiske reaktioner: Ængstelse, usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse og manglende selvtillid. Hukommelses- og koncentrationsproblemer, vrede og aggressivitet
  • Adfærdsmæssige reaktioner: Passiv, rastløs, søvnløs, isolation, sygefravær, nedsat arbejdsevne og til sidst opsigelse

WhistleSystem: System til anonym indberetning af krænkende adfærd

Hvis du eller andre ansatte i virksomheden oplever krænkelser og chikane, skal du gå videre med det for at løse problemet. Til gavn for den udsatte, men også for virksomheden som hele.

Men har din virksomhed det nødvendige system, der gør det muligt for ansatte at indberette anonymt om krænkende adfærd?

Det kan nemlig være svært for de udsatte at gå videre med problemet i frygt for at gøre folk sure — og dermed forværre problemet yderligere.

Hvis ikke, kan din virksomhed med WhistleSystem få en nem og enkel løsning. WhistleSystem giver medarbejdere mulighed for at indberette krænkelser såsom sexchikane og mobning — sikkert, anonymt og simpelt. Med WhistleSystem er du også sikret at overholde loven om whistleblowing.