Sådan skaber du en god kultur på arbejdspladsen

5. maj 2022

En god kultur på arbejdspladsen er ikke altid noget, man kan se med det blotte øje. Men den gode arbejdspladskultur kan være rigtig mange penge værd, da det giver gladere medarbejdere. Og glade ansatte er oftest også mere effektive og produktive medarbejdere.

Derfor bør man som leder også prioritere en god kultur på arbejdspladsen. Det indebærer en konstant understøttelse af en løbende udvikling og styrkelse af arbejdspladskulturen. En god arbejdspladskultur begynder nemlig i toppen.

Derfor er det vigtigt at en leder med både ord og handling understøtter den gode arbejdspladskultur.

Hvad er arbejdspladskultur egentlig?

En arbejdspladskultur kan nok bedst beskrives som den lim, der binder hele virksomheden sammen. Den består tit af de usagte elementer, som er en del af en arbejdsplads, og den kan derfor være svær at beskrive.

Hvis man betragter virksomheden som en stor organisme af mennesker, processer, regler, uskrevne regler og meget andet, er arbejdspladskulturen det, som er med til at binde det hele sammen. Det er måden man gør tingene på i den givne virksomhed. Det er et udtryk for de normer og værdier der kendetegner virksomheden og som hersker i virksomheden.

Noget af det spændende ved en arbejdspladskultur er, at den er dynamisk og ikke en fast størrelse. Den er konstant under prøvelse og bliver påvirket af mange faktorer. Eksempelvis af hvordan ledere og medarbejdere agerer i hverdagen.

Det skal man som leder være utroligt opmærksom på, da man måske ikke kan diktere direkte ændringer i kulturen på arbejdspladsen. Men med sine handlinger og ord, kan man påvirke selve retningen på arbejdspladskulturen.

Hvor kan du se kulturen på arbejdspladsen?

Man kan sige, at arbejdspladskultur er lidt ligesom vinden. Du kan ikke se selve vinden, men du kan tydeligt mærke den. Således kan du, når du træder ind på en arbejdsplads, observere indretning, de ansatte påklædning og hvordan de ansatte bevæger sig.

Alt dette vil på den ene eller anden måde fortælle noget om en virksomheds arbejdspladskultur. Som du nok kan tænke dig til, er der formentlig ganske stor forskel på arbejdspladskulturen et sted hvor alle går i jakkesæt, i forhold til sted hvor alle er mere afslappet klædt.

Ud fra medarbejdernes interaktioner, vil du også lynhurtigt kunne afkode, hvordan deres kultur er på arbejdspladsen. Bliver der talt ordentligt og i en respektfuld tone, bliver der snakket hårdt og kontant eller er vi sågar ude i en udskammende tone, der kunne minde om mobning?

Derfor er det vigtigt med en god arbejdskultur

Måske har du hørt udtrykket ‘culture eats strategy for breakfast’, men hvad betyder det egentlig? Udtrykket manifesterer hvor vigtigt mange mener, at en god kultur på arbejdspladsen er.

Altså menes der, at man kan komme med nok så mange fantastiske og fuldkomment gennemtænkte strategier for virksomheden, men det kan være fuldkommen ligegyldigt, hvis arbejdspladskulturen ikke er god nok til at understøtte den. En arbejdsmiljørepræsentant er en af de roller, som kan være med til at styrke arbejdskulturen.

For når alt kommer til alt, er det medarbejderne der vil skulle udføre den brilliante strategi, du har udtænkt. Og fordi arbejdspladskulturen er med til at afgøre, hvordan de ansatte opfører sig, samarbejder med hinanden etc, har det meget stor betydning for effektiviteten af den strategiske ændring, som er planlagt.

Kort sagt, hvis medarbejderne ikke er passionerede omkring den arbejdspladskultur og vision virksomheden har, vil de også være mindre passionerede (altså effektive) i forhold til at udføre strategien.

Derfor er det vigtigt at tænke over, hvilken kultur man har på arbejdspladsen, og hvordan man eventuelt kan styrke den. En god arbejdspladskultur kan nemlig være kilden til bedre produktivitet og kvalitet i arbejdet, men også til at skabe bedre medarbejdertrivsel.

3 tips til at styrke jeres arbejdspladskultur

  • Styrk medarbejderengagementet
    Undersøgelser har vist, at medarbejdere der er engageret i virksomheden både er mere produktive og har mindre fravær. Derfor er de guld værd for arbejdspladskulturen. For at styrke medarbejderengagementet kan man eksempelvis prøve at sætte sine mål i fællesskab. Når medarbejderen bliver involveret i udviklingen af mål, giver det langt større mulighed for, at de føler sig engageret i deres arbejde.
  • Understøt medarbejderfastholdelse
    Personaleudskiftning har altid været en udfordring. Og det kan altså skabe problemer for kulturen på arbejdspladsen, hvis der er for stor udskiftning af personale. I så fald vil der ikke være nok ‘kulturbærere’ og derfor vil arbejdspladskulturen være meget skrøbelig. Derfor bør man som leder prioritere medarbejderfastholdelse. Det kan man bl.a. gøre ved at prioritere regelmæssige og rimelige lønforhøjelser, da løn tit er en årsag til, at folk skifter job.
  • Tilbyd en fleksibel arbejdsdag
    Fleksibilitet i hverdagen bliver i stadig stigende grad prioriteret højt af mange ansatte, specielt ovenpå oplevelserne under Corona-pandemien, hvor mange fandt ud af, hvilke fordele der kan være i at arbejde hjemme. Derfor kan det være sundt for kulturen at medarbejderne bliver vist den tillid og frihed, og samtidig kan det selvfølgelig også hjælpe på medarbejder-fastholdelsen, da det som nævnt er noget medarbejdere i stigende grad leder efter, når de kigger på jobs.

Skab en sund kultur på arbejdspladsen med en whistleblowerordning

Hvis I gerne vil gå den ekstra mil for at understøtte den sunde arbejdspladskultur, bør I overveje et whistleblower system fra WhistleSystem. Det er nemt, sikkert og anonymt at bruge, og sikrer at medarbejderne altid har en mulig for at indberette chikanerende opførsel el lign., uden at skulle frygte for repressalier fra deres arbejdsplads.

Book en demo

Er du klar til at se whistleblower systemet? Få en en gratis gennemgang.

Seneste artikler

Whistleblower software 

Whistleblower software 

Whistleblowerordning lovkrav 

Whistleblowerordning lovkrav 

Hvad er en whistleblower ? 

Hvad er en whistleblower ?